EXPOSICIONS ITINERANTS

EXPOSICIONS ITINERANTS

 

EXPOSICIONS ITINERANTS

Idea de: Andreu, Àlex i Cristinap

Proposta:

La idea seria montar un numero determinat d’exposición (posant un mínim de cinc –per posar un exemple- i podent-se ampliar esclar) i a la vegada buscar llocs on exposar, (a Tarragona evidentment, i poden-ho fer extens a Reus i potser a alguns llocs concrets de Barcelona).

Així doncs un grup de persones (unes dues o tres) anirien als diferents punts escollits per exposar i els proposariem el ventall d’opcions per a que poguessin decidir si els interessa una, dues,... o les exposicions les que siguin.

Paràmetres:

El tema, suport, material, idea, format d’allò que s’exposa pot ser el que es vulgui, sempre que es tingui present que allò podrà ser exposat a lloc on no hi haurà masses mitjants. Així doncs proposem la pintura, la fotografia i el text com a tècniques principals per a poder exposar. Evidentment que si algú es veu capaç de fer una instal·lació que sigui viable, doncs endavant! I així amb qualsevol disciplina.

Per anar als bars, clubs, sales, etc que sapiguem que es pot exposar haurem d’idear un sistema on poguem mostrar (simplificat, mínimament) les propostes que oferim. En un primer moment el que ens sembla més fàcil seria un arxivador que reculli un petit resum de les obres de cada exposició mitjantçant fotografies i explicant a grans trets el sentit una mica del projecte i especidicant, el numero de peces, el material i les dimencions.

El projecte de les exposicions itinerants està obert, evidentment, a tot aquell que tingui ganes de moure’s una mica i que la seva proposata tingui uns minims de qualitat expositiva.

Cada persona o grup que proposi alguna cosa és lliure de posar els exemplars a la venta sempre i quan es comprometi a poder dur l’exposició a tots els llocs pactats prèviament.

S’adjunta un full amb les dades bàsiques que s’han de portar per participar en el projecte.

A part d’això també s’hauria de proporcionar un recull de les obres en format digital per poder montar l’arxivador “promocional”.

El Saler se n’encarrega de la maquetació de l’arxivador, del contacte amb els locals d’exposició i amb l’ajuda concreta que ens pugui demanar cada participant. En principi no hi ha ajuts econòmics, en tot cas si algú te una demanda concreta es pot arribar a un acord.

Projectes que ja estan en funcionament:

- ANNELIE; Fotografies inquietes i desbordants.

- LAURA, ELISA i CRISTINAP; estan preparant una exposició de fotogràfies on el tema principal és el RETRAT. La idea es donar tres punts de vista diferents de les diverses senacions que a cadascú ens provoca el contacte, o la descoberta, de rostres al llarg del dia.

- ANDREU BALART; proposta fotogràfica.

 

Search site

Creative Commons by-nc-sa 2.5 - El Saler 2008